Afhankelijk van de grootte van de recreatiewoning moet u rekenen op 30 tot 90 minuten.
Dit is bovendien afhankelijk van de aanwezigheid van bouwkundige tekeningen en de eventuele beschikbaarheid van gegevens van eerder opgenomen identieke woningen.