Er wordt steekproefsgewijs gecontroleerd of u een energielabel had op het moment dat uw recreatiewoning werd verkocht.

De Inspectie Leefomgeving en Transport is belast met de controle en handhaving rond de registratie van energielabels voor woningen en utiliteitsgebouwen.
Als u op het moment van verkoop geen energielabel had, dan legt de ILT een last onder dwangsom op (boete) van € 405 voor een natuurlijk persoon en maximaal € 20.250 voor rechtspersonen. Omdat recreatiewoningen labelplichtig zijn, wordt daarop gehandhaafd door de ILT (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015).
De (oud-)eigenaar van een recreatiewoning moet alsnog een definitief label laten registreren.